Zarejestruj się
...

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1” nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20
oraz
”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

...
Lider Projektu

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok
tel. 85 675 00 17, 601 241 828
www.fir.org.pl; [email protected]

...
Partner Projektu

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
tel. 85 740 39 14
www.powiatbialostocki.pl